Alicilar icin:

 • 140,000 Aletlerden secmek
 • 125,000 Uyelere katilmak
 • 1995 den beri online
 • Kayit olup ucretsiz acik artirmaya katilin, ilan verinez veya satici sirket ile munasebete geciniz.
 • 325 Kategoriden daha çok cihazlar var:
   Analizör
   Analitik Tartilar
   Banjo Sirkülatör
   Desikatörler
   Elektroforezler
   Elektron mikroskobu
   Homojenizörler
   Inkübator
   Iyon Kromatografiye
   Liyofilizatörler
   Mikroskop
   Otoklav
   PCR Cihazi
   pH metre
   Rotary Evaporatör
   Polarimetre
   Refraktometre
   Santrifüjler
   Sterilizatör
   Reometre
   Vakum pomp

Acik artirma ve ilanlar:
Cihaz Imalat Sirketlerinden, Bayilerden, Universitelerden ve Labaratorlardan.

Saticilar icin:
LabXin internette cok genis goterimi vardir

 • Hakiki malumat alip, hakiki satis yapabilirsi niz
 • Elinizdeki kullanmis veya kullanmamis, aletleri LabX de ilan vererek satiniz umdugunuzun ustunde kazanciniz olur

Satis ilani $30.00US (1 kredi)
Acik artirma masraflari $3.00US (0.1 kredi)

* LabX website simdilik yalniz Ingilizce dir. www.LabX.com

Kalite Kontrol ve Araştırma Laboratuvarları için Kimyasal ve Fiziksel Analiz Cihazları
 • - HPLC
 • - LC/MS
 • - LC/MS/MS
 • - Gaz Kromotograflar
 • - GC/MS
 • - GC/MS/MS
 • - Isotope Ratio MS
 • - HR/MS Sistemleri (HR ICP-MS, HR LC-MS, HR GC-MS)
 • - Flash Elemtel Analizörler
 • - Enerji Dispersif XRF Spektrometre
 • - Atomik Absorbsiyon Spektrometreler
 • - ICP-OES
 • - ICP-MS sistemleri
 • - UV-VIS ve VIS Spektrofotometreler
 • - Toplam Kükürt Analizörleri
 • - Toplam Azot Analizörleri
 • - Toplam Klor Analizörleri
 • - AOX, POX, EOX ve TOC Analizörleri
 • - pH ve pH/iyon metreler
 • - Türbidimetreler
 • - FT-IR, FT-IR/RAMAN, FT-IR/GC, FT-IR/TGA ve Mikroskoplu FT-IR sistemleri, FT-IR için çeşitli aksesuar ve FT-IR kütüphaneleri
 • - Yarı iletken teknolojisi sistemleri
 • - Etüvler, Fırınlar, Su banyoları
 • - Tanecik boyutu, yüzey alanı, porozimetreler, yoğunluk tayin cihazları
 • - Vakum pompaları
 • - Termal İletkenlik ve Diffüzivite Ölçüm Cihazları
 • - MBE Sistemleri, Ultra Yüksek Vakum Sistemleri
 • - Renk Ölçüm cihazları
 • - Dilatometreler

Su ve Atık Su Analiz Cihazları
 • - Spektrofotometreler
 • - pH, İletkenlik, DO ölçüm cihazları
 • - BOİ, KOİ ölçüm sistemleri
 • - Türbidimetreler
 • - Tek ve Çoklu Parametreli KomparatörleR
 • - Deniz ve göl sularında telemetrik sistemle pH, akıntı, derinlik, tuzluluk ölçümü.

Petrol, Petrokimya, Kimya ve Gıda sektörlerinde.

Gaz Analizörleri
 • - Paramanyetik Oksijen Analizörleri
 • - Zirkonya Baca Gazı Analizörleri
 • - İnfrared Gaz Analizörleri
 • - Rafineri kükürt üniteleri için özel H2S / SO2 Gaz Analizörleri

Gaz Kromatografları

Saha Emniyet Sistemleri ( Sabit ve Portatif )
 • - Patlayıcı ve Zehirli Gaz Dedektörleri ve alarm sistemleri
 • - Baca Gazı İçinde Toz Ölçüm sistemleri

Nem Analizörleri
 • - Gazlarda ppm mertebesinde nem ölçümü
 • - Petrol ürünlerinde nem ölçümü

Su Analizleri
 • - pH ve İletkenlik Analizörleri ve Kontrol Üniteleri
 • - Silika, Klor, Fosfat ve Sertlik Analizörleri
 • - Türbidite ve Renk Analizörleri
 • - Askıda Katı Madde Ölçümü
 • - Suda Yağ / Yağda Su Ölçümleri
 • - Örnek alma sistemleri

Atıksu Analizleri
 • - COD, TOC, TOD Analizörleri
 • - Yüzeyde yağ dedektörleri

Akış Ölçümü ve Kontrol Sistemleri
 • - Türbin tipi flowmetreler
 • - Termal flowmetreler
 • - Akış kontrol ekipmanları

Petrol Ürünleri Analiz Sistemleri
 • - FT-IR ve FT-NIR Oktan Analizörleri
 • - Distilasyon Analizörleri
 • - Viskozite Ölçüm Sistemleri
 • - Boiling Point & Flash Point Analizörleri
 • - RVP Monitörleri

Vakum Pompaları
 • - Kuru sistem vakum pompaları
 • - İnce film kaplama sistemleri
 • - Vakum ölçüm sistemleri
 • - Sızıntı testi, Helyum dedektörleri

Basınç Transmitterleri ve daha çok……